vineri, 24 mai 2013

Placa de retea cu inscriptor SD si.. Arduino (partea I - webserver cu informatii despre temperatura si umiditate oferite de senzorul DHT11)

   Am achizitionat o placa de retea cu inscriptor de memorii SD (de fapt micro SD) de pe ebay asa ca trebuie s-o testez si pe aceasta...
   Ea se cupleaza direct pe placa mea compatibila Arduino Uno:
   Dupa cum se observa, aceasta placa este o clona (reproducere) a placii de retea oficiale Arduino (Arduino Ethernet Shield).
   La Arduino pe site se gaseste un articol numit Ethernet library in care se face o prezentare a placii si a comenzilor uzuale, de asemenea, aflam rapid ca pini digitali 4, 10, 11, 12 si 13 sunt folositi pentru comunicatie intre Arduino si placa de retea, respectiv inscriptorul de memorii micro SS:
   Am incarcat in Arduino un sketch din exemplele Ethernet numit WebServer, fara a modifica nimic in el (se gaseste prezentare si in articolul http://arduino.cc/en/Tutorial/WebServer):
acesta citeste valorile intrarilor analogice AN0..AN5 si le afiseaza pe o pagina, care adresa 192.168.1.177.
   Am conectat cablul de retea la placa mea si imediat s-au aprins o multime de LED-uri:
   Intrarile analogice sunt in aer, asa ca rezultatul este:

   Avand senzorul DHT11 care indica temperatura si umiditatea (vezi articolul Ministatie meteo cu senzorul DHT11 si.. Arduino), l-am conectat si pe el:

si am modificat sketch-ul din exemplu, punadu-i si partea de senzor DHT11, rezultandu-mi:

/*
  Web Server

 A simple web server that shows the temperature & humidity from
 a DHT11 sensor using an Arduino Wiznet Ethernet shield. 

 Circuit:
 * Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13
 * Data from DHT11 is at A2 (analog input 2)

 created 18 Dec 2009
 by David A. Mellis
 modified 9 Apr 2012
 by Tom Igoe
 adapted 24 may 2013

 */

#include <DHT.h>

#define DHTPIN A2     // what pin we're connected the DHT output
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11 
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

#include <Wire.h>


#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>

// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = { 
  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192,168,1, 177);

// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use 
// (port 80 is default for HTTP):
EthernetServer server(80);

void setup() {
  dht.begin();  
  
 // Open serial communications and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);
   while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  }

  // start the Ethernet connection and the server:
  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
  Serial.print("server is at ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
}


void loop() {
  int h = dht.readHumidity();
  int t = dht.readTemperature();
  
  // listen for incoming clients
  EthernetClient client = server.available();
  if (client) {
    Serial.println("new client");
    // an http request ends with a blank line
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        Serial.write(c);
        // if you've gotten to the end of the line (received a newline
        // character) and the line is blank, the http request has ended,
        // so you can send a reply
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          // send a standard http response header
          client.println("HTTP/1.1 200 OK");
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println("Connnection: close");
          client.println();
          client.println("<!DOCTYPE HTML>");
          client.println("<html>");
                    // add a meta refresh tag, so the browser pulls again every 5 seconds:
          client.println("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"5\">");
          
          // output the value of temperature and humuidity from DHT
          client.print("Senzorul DHT11 al lui Nicu arata:");
          client.println("<br />");
                  
          client.print("temperatura=");
          client.print(t);
          client.print("gr.C");
          client.println("<br />");
          client.print("umiditate=");
          client.print(h);
          client.print("%");
          client.println("<br />");
           
          client.println("</html>");
          break;
        }
        if (c == '\n') {
          // you're starting a new line
          currentLineIsBlank = true;
        } 
        else if (c != '\r') {
          // you've gotten a character on the current line
          currentLineIsBlank = false;
        }
      }
    }
    // give the web browser time to receive the data
    delay(1);
    // close the connection:
    client.stop();
    Serial.println("client disonnected");
  }
}

   Rezultatul este:
 
 
   Cu mici modificari in programior, pagina se prezinta astfel:
/*
  Web Server
 A simple web server that shows the temperature & humidity from
 a DHT11 sensor using an Arduino Wiznet Ethernet shield. 

 Circuit:
 * Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13
 * Data from DHT11 is at A2 (analog input 2)

 created 18 Dec 2009
 by David A. Mellis
 modified 9 Apr 2012
 by Tom Igoe
 adapted 24 may 2013
 by Nicu FLORICA (niq_ro) - http://www.tehnic.go.ro
 niq_ro's version is 1m1

 */

#include <DHT.h>

#define DHTPIN A2     // what pin we're connected the DHT output
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11 
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

#include <Wire.h>


#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>

// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = { 
  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192,168,1, 177);

// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use 
// (port 80 is default for HTTP):
EthernetServer server(80);

void setup() {
  dht.begin();  
  
 // Open serial communications and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);
   while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  }

  // start the Ethernet connection and the server:
  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
  Serial.print("server is at ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
}


void loop() {
  int h = dht.readHumidity();
  int t = dht.readTemperature();
  
  // listen for incoming clients
  EthernetClient client = server.available();
  if (client) {
    Serial.println("new client");
    // an http request ends with a blank line
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        Serial.write(c);
        // if you've gotten to the end of the line (received a newline
        // character) and the line is blank, the http request has ended,
        // so you can send a reply
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          // send a standard http response header
          client.println("HTTP/1.1 200 OK");
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println("Connnection: close");
          client.println();
          client.println("<!DOCTYPE HTML>");
          client.println("<html>");
                    // add a meta refresh tag, so the browser pulls again every 5 seconds:
          client.println("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"5\">");
          
          // output the value of temperature and humuidity from DHT
          client.print("www.tehnic.go.ro & nicuflorica.blogspot.com");
          client.println("<br />");
          client.println("<br />");
          client.print("Senzorul DHT11 al lui Nicu arata:");
          client.println("<br />");
                  
          client.print("temperatura=");
          client.print(t);
          client.print("<sup>0</sup>");
          client.print("C");
          client.println("<br />");
          client.print("umiditate=");
          client.print(h);
          client.print("%");
          client.println("<br />");
           
          client.println("</html>");
          break;
        }
        if (c == '\n') {
          // you're starting a new line
          currentLineIsBlank = true;
        } 
        else if (c != '\r') {
          // you've gotten a character on the current line
          currentLineIsBlank = false;
        }
      }
    }
    // give the web browser time to receive the data
    delay(1);
    // close the connection:
    client.stop();
    Serial.println("client disonnected");
  }
}

25.mai.2013
   Am refacut testele in alta parte, unde este o retea de casa cu un router Edimax, si a trebuit sa schimb adresa paginii, de la 192.168.1.177 la 192.168.2.177, deoarece asa era configurata reteaua:
   Modificarile sunt minine in sketch, doar schimband linia
IPAddress ip(192,168,1, 177);
in
IPAddress ip(192,168,2, 177);

  Am realizat un mic filmulet cu functionarea, numit DHT11 with Ethernet shield and Arduino (1).

  Am modificat sketch-ul, pentru a avea o alta prezentare:
apoi 

   Noua varianta de prezentare a paginii are urmatorul sketch (versiunea 1m2):
/*
  Web Server
 A simple web server that shows the temperature & humidity from
 a DHT11 sensor using an Arduino Wiznet Ethernet shield. 

 Circuit:
 * Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13
 * Data from DHT11 is at A2 (analog input 2)

 created 18 Dec 2009
 by David A. Mellis
 modified 9 Apr 2012
 by Tom Igoe
 adapted 25 may 2013
 by Nicu FLORICA (niq_ro) - http://www.tehnic.go.ro
 http://nicuflorica.blogspot.ro
 niq_ro's version is 1m2

 */

#include <DHT.h>

#define DHTPIN A2     // what pin we're connected the DHT output
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11 
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

#include <Wire.h>


#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>

// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = { 
  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192,168,2, 177);

// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use 
// (port 80 is default for HTTP):
EthernetServer server(80);

void setup() {
  dht.begin();  
  
 // Open serial communications and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);
   while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  }

  // start the Ethernet connection and the server:
  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
  Serial.print("server is at ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
}


void loop() {
  int h = dht.readHumidity();
  int t = dht.readTemperature();
  
  // listen for incoming clients
  EthernetClient client = server.available();
  if (client) {
    Serial.println("new client");
    // an http request ends with a blank line
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        Serial.write(c);
        // if you've gotten to the end of the line (received a newline
        // character) and the line is blank, the http request has ended,
        // so you can send a reply
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          // send a standard http response header
          client.println("HTTP/1.1 200 OK");
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println("Connnection: close");
          client.println();
          client.println("<!DOCTYPE HTML>");
          client.println("<html>");
                    // add a meta refresh tag, so the browser pulls again every 5 seconds:
          client.println("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"5\">");
          
          // output the value of temperature and humidity from DHT
          client.println("<h1>");
          client.println("<body style=background:#80BFFF>");
          
          client.print("www.tehnic.go.ro & nicuflorica.blogspot.com");
          client.println("<br />");
          client.println("<br />");
          client.print("Senzorul DHT11 al lui Nicu arata:");
          client.println("<br />");
                  
          client.print("temperatura=");
          client.print(t);
          client.print("<sup>o</sup>");
          client.print("C");
          client.println("<br />");
          client.print("umiditate=");
          client.print(h);
          client.print("%");
          client.println("<br />");
          client.println("</h1>");
          client.println("<h4>");
          client.print("versiune 1m2");
           
          client.println("</html>");
          break;
        }
        if (c == '\n') {
          // you're starting a new line
          currentLineIsBlank = true;
        } 
        else if (c != '\r') {
          // you've gotten a character on the current line
          currentLineIsBlank = false;
        }
      }
    }
    // give the web browser time to receive the data
    delay(1);
    // close the connection:
    client.stop();
    Serial.println("client disconnected");
    Serial.println("======================");
    
  }
}
   Filmuletul care prezinta functionare se numeste DHT11 with Ethernet shield and Arduino (2)!!!

28.5.2013
   Urmand exemplul din articolul Give Your Arduino Project Its Own Mini-Webserver, With An Ethernet Shield am facut o modificare in skecht, inlocuind linia 

EthernetServer server(80);
cu
EthernetServer server(8081);

apoi am incarcat sketch-ul in Arduino si am obtinut informatia la adresa 192.168.2.177:8081:

   Am deschis portul 8081 de la router, bifand si optiunea ENABLE PORT FORWARDING (in poza nu e bifat):
   Am verificat in router ce IP mi s-a alocat la acea conectare (doarece se schimba la fiecare conectare):
   Am folosit si indicatia din articol intrand la http://www.whatismyip.com/:
  Am tastat adresa in alt browser (Internet Explorer) comparand-o cu indicatia de pe pagina locala (Google Chrome) - exista diferenta de indicatie datorita faptului ca valorile se schimba la 5 secunde si senzorul DHT11 are doar numere intregi, fara zecimale:
  Am solicitat si unor prieteni sa verifica adresa si mi-au spus ca era ok, vazand temperatura si umiditatea.. primind si un "print screen":
.. si la finalul articolului, am pus un filmulet explicativ, care se numeste DHT11 with Ethernet shield and Arduino (3):

luni, 20 mai 2013

Cum facem o "masina de spalat cu butoi"

rezumat articol

   Avand o situatie in care am o masina de spalat automata veche (AEG Lavamat Regina 804), pe care am reusit s-o reconditionez cu furtunele luate de la REMONI Oradea, si nu este apa curenta, iar apa in fantana este insuficienta, m-am gandit sa rezolv cumva problema. Cea mai "curata" este aceea in care se foloseste un hidrofor care se alimenteaza dintr-un butoi sau, daca se poate si exista apa suficienta, dintr-o fantana.
   Prima solutie a fost alimentarea masinii cu un butoi pus la inaltime (eu am incercat la cca. 1,5m.. daca se pozitioneaza mai jos apar probleme in alimentarea cu detergent), dar facand rost, cu ajutorul lui Cristi, de o pompa de evacuare, m-am gandit s-o folosesc pe post de pompa de admisie, care sa traga apa ddintr-un butoi montat pe podea.
   Pe piata se gasesc asemenea masini de spalat numite "masini de spalat cu butoi" care au asemenea adaptare, dar cei care le vand considera ca e un mare secret si iti trebuie un coeficient de inteligenta cel putin cat al lui Einstein s-o faci singur, fara o documentatie, pe care bineintels nu vor s-o faca publica, costul unei adaptai la una clasica costand cca. 70 lei.
   Dupa ce am mai studiat problema sper sa o pot rezolva astfel: motorul pompei sa fie alimentat in acelasi timp cu electrovalva de admisie, care la randul ei este comandata de un contact al presostatului.
   Pompa care o am este produsa de Asko, model M188, si are un consum de 40W (cca. 0,2A)
 
   Deoarece nu am informatii ce curent suporta contactele presostatului, m-am gandit sa folosesc un releu electronic de comanda (ceva in stilului releelor electronice, numite SSR), care sa fie comandat de tensiunea de pe bobina electrovalvei...

   Acest releu se poate cumpara sau construi, folosind un optocuplor dedicat MOC3021 si un triac, cum mai prezentasem eu un articolul Comanda triac/tiristor cu izolare optica doar ca tensiunea de comanda o sa fie cea de 230V, asa ca LED-ul din optocuplorul de comanda il alimentez cum e prezentat in articolul Lampa de veghe de 3W cu 4 LED-uri.
   Am desenat cu ajutorul programului Eagle PCB Editor schema:
rezultandu-mi un cablaj astfel:   Curentul de comanda va fi mult mai mic (10-15mA) decat cel consumat de motor (0,2A=200mA) si nu ar trebui sa creeze probleme contactului din presostat.


27.5.2013
   Dupa o discutie legata de subiect cu vechiul meu coleg de scoala, Narcis de la MULTITEC am realizat ca e mult mai simplu sa folosesc un releu miniatura cu bobina alimentata direct la 230V/50Hz. Cautand pe net am dat de modelele Omron G2R, care au un curent de mentinere de cca. 5,5mA (rezistenta fiind de 20,2kohmi la care se adauga reactanta).
   Am desenat o varianta cu un releu cu 2 contacte, deoarece era mai ieftin ca cel cu un singur contact (vezi TME):

   Am mai gasit un model (mai ieftin), care are rezistenta de 38,5kohmi, deci un curent mai mic de mentinere; modelul este RM85.
   Am constatat ca aceste relee sunt mai rare asa ca am cautat un alta varianta, un releu la o tensiune mai mare decat uzuala, de exemplu 48Vcc si am ales Omron GR2-1 48DC, care are un curent de mentinere de 11,5mA.
   Am ales varianta de alimentare cu condensator si redresare, pe care a prezentat-o danyk in articolul LED lamp.


PS:  Am gasit la Quintrix un releu bun (model MY2-J sau mai precis MY2-220/240AC), deoarece se alimenteaza la tensiunea retelei si are un curent de mentinere de cca. 5mA, are 2 randuri de contacte, iar acestea pot comuta fiecare consumatori rezistivi de 5A, respectiv puternic inductiv de 2A, deci revin la schema simpla.
   Schema de conectare devine:
 

6.8.2014
   Am reusit sa montez provizoriu pompa la masina de spalat, inclusiv releul si acum am o masina care se alimenteaza din butoi..
   Am facut si 3 filmulete:
02.10.2015
   Deoarece "disparusera" niste poze, le-am pus iar si postez si varianta propusa de Lucian Marogel (lucione_cip) pe forumul electronistilor (elforum) pentru masinile de spalat care au admisie separata pentru prespalare: "cei care au 2 electrovalve (de spalare si limpezire), anuleaza electrovalva de limpezire, taie firul de comanda (cel din triac) si il unesc cu cel de comanda al celei de spalare)":
05.10.2015
   Releele pe care le gasiti pot diferi, asa ca pun si o alta schema de conectare, in care se vede ca bobina releului de 230V~ se alimenteaza de la bornele electrovalvei de alimentare, iar noua pompa se alimenteaza de la tensiunea retelei prin intermediul unui contact normal deschis (ND sau notat NC) al releului: