ArduShop.ro

ArduShop.ro
cod tehnic.go.ro_02 reducere 5%, pentru vizitatorii paginilor mele !

vineri, 21 martie 2014

Indicator date mediu pentru masina (2)

   In articolul anterior, prezentasem cum am de gand sa fac un indicator pentru temperatura exterioara (cu DS18B20), temperatura si umiditatea din masina cu DHT11 si masurarea tensiunii bateriei.
   Pe ecran, informatiile se prezinta asa:
   Schema exacta este:
   Are o mica modificare, in sensul ca rezistenta de 15k din prima schema am realizat-o din 2, una de 10k si una de 4k7.
   Am facut un film, numit indicator date mediu - masina in care am simulat toate situatiile, care am crezut eu ca pot exista, ca valori:
   Cand tensiunea de pe baterie este sub 10V, valoarea apare cu intermitenta.. la fel si la temepratura interioara cand temperatura e sub 00C apare un zero cu intermitenta.
   Fiind "baiat bun" postez si sketch-ul folosit la teste:
/*
original sketch by niq_ro (Nicu FLORICA) from http://nicuflorica.blogspot.com
program original scris de mine (niq_ro) versiunea 1.0
..............................................................*/

#include <LiquidCrystal.h>
// folosesc libraria pentru afisaje LCD simple
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);
// indic modul de legare, vezi mai jos:
/*                                    -------------------
                                      |  LCD  | Arduino |
                                      -------------------
 LCD RS pin to digital pin 7          |  RS   |   D7    |
 LCD Enable pin to digital pin 6      |  E    |   D6    |
 LCD D4 pin to digital pin 5          |  D4   |   D5    |
 LCD D5 pin to digital pin 4          |  D5   |   D4    |
 LCD D6 pin to digital pin 3          |  D6   |   D3    |
 LCD D7 pin to digital pin 2          |  D7   |   D2    |
 LCD R/W pin to ground                |  R/W  |   GND   |
                                      -------------------
*/
// http://arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystalCreateChar

byte grad[8] = {
  B01100,
  B10010,
  B10010,
  B01100,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
};

// variables 

float R1, R2, R3; // rezsistors in voltage divisor
float k1; // adjustment for divisor
float u1, u11, u12; // for voltage

int ti; // temperature inside of car;

// data
int VPin = A0; // voltage pin
int DHTPin = A1; // data pin from DHT11
//int DSPin = 10; // 

// for DHT11 sensor
#include "DHT.h"
#define DHTPIN A1     // what pin we're connected to
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11 
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
// Data wire is plugged into port 10 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 10
#define TEMPERATURE_PRECISION 9
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature. 
DallasTemperature sensors(&oneWire);
// arrays to hold device addresses
DeviceAddress outsideThermometer;


void setup() {

R1 = 4.7; // R1 = 4k7
R2 = 10;  // R2 = 10k
R3 = 4.7; // R3 = 4k7
k1 = 1/1.033;


  lcd.createChar(0, grad);
    
  lcd.begin(16, 2); // set up the LCD's number of columns and rows: 
 
// initialing the DHT11 sensor;
dht.begin();

 lcd.clear(); // clear the screen
 lcd.setCursor(1, 0); // put cursor at colon 2 and row 0 = left/up
 lcd.print("indicator bord"); // print a text
 lcd.setCursor(2, 1); // put cursor at colon 0 and row 0 = left/down
 lcd.print("1.0 by niq_ro"); // print a text
 delay (2000);
 lcd.clear(); // clear the screen
 
// Start up the DS18B20 sensor
  sensors.begin();
// adress for ds sensor  
//   DeviceAddress outsideThermometer  = { 0x28, 0xAC, 0x7A, 0xD4, 0x04, 0x00, 0x00, 0x7E };
//  DeviceAddress outsideThermometer = { 0x28, 0xAC, 0x7A, 0xD4, 0x4, 0x0, 0x0, 0x7E };
// set the resolution to 9..12 bit
  sensors.setResolution(outsideThermometer, TEMPERATURE_PRECISION);


} // END void setup
  
void loop(){
  
u1 = analogRead(VPin);
u11 = k1*5.0*u1/1023*(R1+R2+R3)/R1;
u12 = u11 + 0.05;
//u12=11.4; // for test
// u12=7.5;  //for test;

if (u12<10.0)
{
  lcd.setCursor(12, 0);
  lcd.print(u12,1);
  lcd.print("V");
  delay(500);
  lcd.setCursor(12, 0);
  lcd.print("    ");
  }  
else
{
  lcd.setCursor(11, 0);
  lcd.print(u12,1);
  lcd.print("V");
  delay(500);
}

// DHT11 part
 int h = dht.readHumidity();
 int ti = dht.readTemperature();

  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("int:");
//ti=0; // for test;
//ti=7;  // for test;
//ti=29;  // for test;
  if (ti<1) {
  lcd.setCursor(5, 1);
  lcd.print(" 0");
  lcd.write(byte(0));
  lcd.print("C");
  delay(500);
  lcd.setCursor(5, 1);
  lcd.print("     ");
  }
  else
  if (ti>=9) {
  lcd.setCursor(4, 1);
  lcd.print("+");
  lcd.print(ti);
  lcd.write(byte(0));
  lcd.print("C");
  }
  else
  //if (ti>=1 || ti<10)
  {
  lcd.setCursor(5, 1);
  lcd.print("+");
  lcd.print(ti);
  lcd.write(byte(0));
  lcd.print("C");
  }

  lcd.setCursor(11, 1);
  lcd.print(h);
  lcd.print("%um");

// 
 DeviceAddress outsideThermometer = { 0x28, 0xAC, 0x7A, 0xD4, 0x4, 0x0, 0x0, 0x7E };
 sensors.requestTemperatures();
 float te = sensors.getTempC(outsideThermometer);
// printTemperature(DeviceAddress outsideThermometer);
 delay(300);
//te=-24;
//te=-2;
//te=-0.4;
// te=0;
//te=0.3;
//te=5;
//te=17;
//te=17.6;


lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("ext:");


if (te<-10) {
 lcd.setCursor(4, 0);
 lcd.print(te,0);
lcd.write(byte(0));
lcd.print("C   ");
}
else
if (te>-10 || te<0) {
  lcd.setCursor(5, 0);
lcd.print(te,0);
lcd.write(byte(0));
lcd.print("C   ");
}

else
if (te=0) {
lcd.setCursor(5, 0);
lcd.print("=0");
lcd.write(byte(0));
lcd.print("C   ");
}

if (te>0) 
{
lcd.setCursor(5, 0);
lcd.print("+");
lcd.print(te,0);
lcd.write(byte(0));
lcd.print("C   ");
}

if (te>=10) {
lcd.setCursor(4, 0);
lcd.print("+");
lcd.print(te,0);
lcd.write(byte(0));
lcd.print("C   ");
}
}
   Pentru a functiona corect programiorul, trebuie sa aflati adresa unica a senzorului DS18B20, ruland un program cum e cel prezentat de mine in articolul Mai multi senzori de tip DS18B20 (sau MAX31820) in paralel
 
   Urmeaza transferarea proiectului pe un cablaj pentru a fi montat pe masina... schema de conectare la masina ar fi:
23.03.2014
   Am facut si mica modificare, rezultandu-mi:
24.03.2014
   Deoarece am reusit "performanta" de a strica 2 placi Arduino (partea de interfata USB + microcontroler ATmega328P-PU) din cauza consumului mare pe ramura de 5V, recomand utilizarea unui stabilizator extern pentru 5V...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu