miercuri, 25 iunie 2014

Receptor GPS conectat la un Arduino (2)

   Dupa ce am mai studiat articolul TinyGPS++: A *NEW* Full-featured GPS/NMEA Parser for Arduino, in care se explica comenzile librariei TinyGPS++, m-am oprit la urmatoarele:
Serial.println(gps.location.lat()); // Latitudine in grade (double)
Serial.println(gps.location.lng()); // Longitudine in grade (double)
Serial.println(gps.time.hour()); // Ore (0-23) (u8)
Serial.println(gps.time.minute()); // Minute (0-59) (u8)
Serial.println(gps.time.second()); // Seconde (0-59) (u8)
Serial.println(gps.speed.kmph()); // Viteza in kilometri pe ora (double)
Serial.println(gps.satellites.value()); // Numar de sateliti receptionati (u32)
deoarece vreau sa afisez aceste date pe un LCD2004, cel pe care l-am prezentat in articolul Afisajul alfanumeric cu 20 de coloane si 4 randuri (LCD2004) comandat de Arduino).
   Am facut urmatoarea schema de conexiuni:
   Deoarece consumul afisajului (mai ales a LED-ului de fundal) + receptorul GPS este prea mare, am alimentat tot montajul de la un alimentator extern cu 5V, apoi pentru a putea fi usor de testat am ales sa il alimentez dintr-ul incarcator de telefon mobil care scoate 5V/1A prin mufa USB de pe placa Arduino. Cand sa sa fac testele in masina, pentru partea cu viteza, o sa folosesc un invertor, care are si mufa pentru 5V/2A:
 
   Sketch-ul folosit, este cel pe care l-am folosit si in articolul precedent (Receptor GPS conectat la un Arduino) cu completarea partii de afisare pe LCD2004:
// source: http://arduiniana.org/libraries/tinygpsplus/
// for see your position: http://www.gps-coordinates.net/
// for new article made by niq_rohttp://nicuflorica.blogspot.com/

#include <TinyGPS++.h>
#include <SoftwareSerial.h>
/*
   This sample code demonstrates the normal use of a TinyGPS++ (TinyGPSPlus) object.
   It requires the use of SoftwareSerial, and assumes that you have a
   4800-baud serial GPS device hooked up on pins 4(rx) and 3(tx).
*/
static const int RXPin = 4, TXPin = 3;
static const uint32_t GPSBaud = 4800;

// The TinyGPS++ object
TinyGPSPlus gps;

// The serial connection to the GPS device
SoftwareSerial ss(RXPin, TXPin);

#include <LiquidCrystal.h>
// folosesc libraria pentru afisaje LCD simple
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12);
// indic modul de legare, vezi mai jos:
/*                                    -------------------
                                      |  LCD  | Arduino |
                                      -------------------
 LCD RS pin to digital pin 7          |  RS   |   D7    |
 LCD Enable pin to digital pin 6      |  E    |   D8    |
 LCD D4 pin to digital pin 5          |  D4   |   D9    |
 LCD D5 pin to digital pin 4          |  D5   |   D10   |
 LCD D6 pin to digital pin 3          |  D6   |   D11   |
 LCD D7 pin to digital pin 2          |  D7   |   D12   |
 LCD R/W pin to ground                |  R/W  |   GND   |
                                      -------------------
niq_ro adapted this sketch for see data on 2004 LCD
*/

 

void setup()
{
  Serial.begin(115200);
  ss.begin(GPSBaud);

  Serial.println(F("FullExample.ino"));
  Serial.println(F("An extensive example of many interesting TinyGPS++ features"));
  Serial.print(F("Testing TinyGPS++ library v. ")); Serial.println(TinyGPSPlus::libraryVersion());
  Serial.println(F("by Mikal Hart"));
  Serial.println();
  Serial.println(F("Sats HDOP Latitude  Longitude  Fix Date    Time   Date Alt  Course Speed Card Distance Course Card Chars Sentences Checksum"));
  Serial.println(F("     (deg)   (deg)    Age           Age (m)  --- from GPS ---- ---- to London ---- RX  RX    Fail"));
  Serial.println(F("---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"));


lcd.begin(20, 4); // set up the LCD's number of columns and rows: 

 lcd.clear(); // clear the screen
 lcd.setCursor(1, 0); // put cursor at colon 2 and row 0 = left/up
 lcd.print("GPS data"); // print a text
 lcd.setCursor(2, 1); // put cursor at colon 0 and row 0 = left/down
 lcd.print("ver 1.0 by niq_ro"); // print a text
 delay (2000);
 lcd.clear(); // clear the screen}

void loop()
{
  // partea de ecran LCD 20x4
  afisareecran();
  
  static const double LONDON_LAT = 51.508131, LONDON_LON = -0.128002;

  printInt(gps.satellites.value(), gps.satellites.isValid(), 5);
  printInt(gps.hdop.value(), gps.hdop.isValid(), 5);
  printFloat(gps.location.lat(), gps.location.isValid(), 11, 6);
  printFloat(gps.location.lng(), gps.location.isValid(), 12, 6);
  printInt(gps.location.age(), gps.location.isValid(), 5);
  printDateTime(gps.date, gps.time);
  printFloat(gps.altitude.meters(), gps.altitude.isValid(), 7, 2);
  printFloat(gps.course.deg(), gps.course.isValid(), 7, 2);
  printFloat(gps.speed.kmph(), gps.speed.isValid(), 6, 2);
  printStr(gps.course.isValid() ? TinyGPSPlus::cardinal(gps.course.value()) : "*** ", 6);

  unsigned long distanceKmToLondon =
    (unsigned long)TinyGPSPlus::distanceBetween(
      gps.location.lat(),
      gps.location.lng(),
      LONDON_LAT, 
      LONDON_LON) / 1000;
  printInt(distanceKmToLondon, gps.location.isValid(), 9);

  double courseToLondon =
    TinyGPSPlus::courseTo(
      gps.location.lat(),
      gps.location.lng(),
      LONDON_LAT, 
      LONDON_LON);

  printFloat(courseToLondon, gps.location.isValid(), 7, 2);

  const char *cardinalToLondon = TinyGPSPlus::cardinal(courseToLondon);

  printStr(gps.location.isValid() ? cardinalToLondon : "*** ", 6);

  printInt(gps.charsProcessed(), true, 6);
  printInt(gps.sentencesWithFix(), true, 10);
  printInt(gps.failedChecksum(), true, 9);
  Serial.println();
  
  smartDelay(1000);

  if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10)
    Serial.println(F("No GPS data received: check wiring"));
}

// This custom version of delay() ensures that the gps object
// is being "fed".
static void smartDelay(unsigned long ms)
{
  unsigned long start = millis();
  do 
  {
    while (ss.available())
      gps.encode(ss.read());
  } while (millis() - start < ms);
}

static void printFloat(float val, bool valid, int len, int prec)
{
  if (!valid)
  {
    while (len-- > 1)
      Serial.print('*');
    Serial.print(' ');
  }
  else
  {
    Serial.print(val, prec);
    int vi = abs((int)val);
    int flen = prec + (val < 0.0 ? 2 : 1); // . and -
    flen += vi >= 1000 ? 4 : vi >= 100 ? 3 : vi >= 10 ? 2 : 1;
    for (int i=flen; i<len; ++i)
      Serial.print(' ');
  }
  smartDelay(0);
}

static void printInt(unsigned long val, bool valid, int len)
{
  char sz[32] = "*****************";
  if (valid)
    sprintf(sz, "%ld", val);
  sz[len] = 0;
  for (int i=strlen(sz); i<len; ++i)
    sz[i] = ' ';
  if (len > 0) 
    sz[len-1] = ' ';
  Serial.print(sz);
  smartDelay(0);
}

static void printDateTime(TinyGPSDate &d, TinyGPSTime &t)
{
  if (!d.isValid())
  {
    Serial.print(F("********** "));
  }
  else
  {

    char sz[32];
   sprintf(sz, "%02d/%02d/%02d ", d.month(), d.day(), d.year());
//    sprintf(sz, "%02d/%02d/%02d ", gps.date.month(), gps.date.day(), gps.date.year());
    Serial.print(sz);
  }
  
  if (!t.isValid())
  {
    Serial.print(F("******** "));
  }
  else
  {
    char sz[32];
    sprintf(sz, "%02d:%02d:%02d ", t.hour(), t.minute(), t.second());
//  sprintf(sz, "%02d:%02d:%02d ", gps.time.hour(), gps.time.minute(), gps.time.second());
    Serial.print(sz);

  }

  printInt(d.age(), d.isValid(), 5);
  smartDelay(0);
}

static void printStr(const char *str, int len)
{
  int slen = strlen(str);
  for (int i=0; i<len; ++i)
    Serial.print(i<slen ? str[i] : ' ');
  smartDelay(0);
}

static void afisareecran()
{
// lcd.clear(); // clear the screen

// partea de ora
// ora de vara a Romaniei - 
// trebuie sa pun un comutator pentru selectie de iarna si de vara
 int ora = 3 + gps.time.hour();
 if (ora ==24) ora=0;
 if (ora ==25) ora=1;
 if (ora ==26) ora=2;
 lcd.setCursor(0,2); // put cursor at colon 2 and row 2
 if (ora<10) lcd.print(" "); 
 lcd.print(ora); 
 lcd.print(":");
 if (gps.time.minute()<10) lcd.print("0"); 
 lcd.print(gps.time.minute()); 
 lcd.print(":");
 if (gps.time.second()<10) lcd.print("0"); 
 lcd.print(gps.time.second()); 

// parte de coordonate GPS
 lcd.setCursor(0,0); // put cursor at colon 0 and row 0 = left/up
 lcd.print("LAT: ");
 lcd.print(gps.location.lat(),6);
 lcd.write(0b11011111);
 lcd.setCursor(0,1); // put cursor at colon 0 and row 1 
 lcd.print("LON: ");
 lcd.print(gps.location.lng(),6);
 lcd.write(0b11011111);

// numar sateliti receptionati
 lcd.setCursor(15,2); // put cursor at colon 15 and row 2
 lcd.print(gps.satellites.value());
 lcd.print(" sat");

// viteza
 lcd.setCursor(6,3); // put cursor at colon 6 and row 3
 double viteza = gps.speed.kmph(); 
 if (viteza<10.0) lcd.print(" ");
 if (viteza<100.0) lcd.print(" ");
 lcd.print(viteza);
 lcd.print("km/h");
}  
   Am facut si un filmulet numit receptor GPS si Arduino (2)
26.06.2014
   Am mai aranjat la sketch, pentru a afisa si altitudinea:
apoi m-am gandit sa folosesc si libraria TinyGPS, cea dinaintea celei folosite pana acum (TinyGPS++), dupa informatiile din articolul tronixstuff: Arduino and EM406A GPS
   Pentru a putea conectat la masina, am folosit elastice cu care am prin placa Arduino si afisajul de placa de test (breadboard):
   Am lasat afisarea acea ciudata la viteza de -1.00km/h pentru a vedea daca apare vreo modificare, cat de mica in mers...

2 comentarii:

 1. acum noi nu stim ca stai pe str. infratirii numarul 9 craiova.... sau cam pe acolo

  RăspundețiȘtergere