ArduShop.ro

ArduShop.ro
cod tehnic.go.ro_02 reducere 5%, pentru vizitatorii paginilor mele !

vineri, 22 noiembrie 2013

Arduino, un servomotor si o tastatura cu 12 butoane

   In prezentul articol o sa prezint un modul de acces cu parola, cu inchidere manuala sau temporizata, in care elementul de executie e un servomotor.
   Acest articol se bazeaza pe informatiile, schemele si programioarele (sketch-urile) din articolele anterioare:
Arduino si o tastatura cu 12 butoane
Arduino si o tastatura cu 12 butoane (II)
Arduino si un servomotor
   In prima faza am conectat tastatura, afisajul si servomotorul:
schema de conectare fiind:
   Am realizat 2 filmulete:
Arduino - door lock with code - ver.4.0cu timp de acces nelimitat, inchidere prin apasarea tastei '#':
- Arduino - door lock with code - ver.4.1, cu timp de acces limitat la 5 secunde:
   Sketch-ul pentru prima versiune este:
// original schematic and schetch from http://www.arduinoevilgenius.com/
// adapted schematic by niq_ro ( http://www.tehnic.go.ro/ )
// sketch door lock ver.4.0 (19.11.2013) use sketch door lock ver.2.0 (02.03.2013)
// http://nicuflorica.blogspot.com
#include <Keypad.h>
#include <EEPROM.h>
char* secretCode = "2255";
int position = 0;
int position2 = 0;
boolean locked = true;
const byte rows = 4;
const byte cols = 3;
char keys[rows][cols] = {
{'1','2','3'},
{'4','5','6'},
{'7','8','9'},
{'*','0','#'}
};
byte rowPins[rows] = {2, 7, 6, 4};
byte colPins[cols] = {3, 1, 5};

Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, rows, cols);
int redPin = 11;
int greenPin = 9;
int bluePin = 10;
int solenoidPin = 13;

// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>

// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(14, 15, 16, 17, 18, 19);

/*
---------------------
| Arduino | LCD1602 |
---------------------
| D14(A0) |    RS   |
---------------------
| D15(A1) |    E    |
---------------------
| D16(A2) |    D4   |
---------------------
| D14(A3) |    D5   |
---------------------
| D14(A4) |    D6   |
---------------------
| D14(A5) |    D7   |
---------------------

*/

#include <Servo.h>
Servo servoMain; // Define our Servo


void setup()
{
/*pinMode(redPin, OUTPUT);
pinMode(greenPin, OUTPUT);
pinMode(bluePin, OUTPUT);
*/
//pinMode(9, OUTPUT);
servoMain.attach(9); // servo on digital pin 9
//servoMain.write(0);   // Turn Servo Left to 0 degrees
lcd.begin(16, 2);
// print my logo
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("www.tehnic.go.ro");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("  by niq_ro");
delay(5000);
lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("acces permis la");
lcd.setCursor(2, 1);
lcd.print("introducere");
delay(1000);
lcd.clear();

lcd.setCursor(2, 0);
lcd.print("parola corecta");
lcd.setCursor(2, 1);
lcd.print("versiune 4 .0");
delay(1000);
lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("apasa tasta '#'");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("pentru stergere");
delay(5000);
lcd.clear();


//eraseCode(); // a first test for initial code at "2255";
delay(1000);
loadCode(); // load the code from EEPROM

flash();
updateOutputs();

// print a new message
lcd.clear();
lcd.setCursor(1, 0);
lcd.print("introdu parola");
lcd.setCursor(0, 1);

}
void loop()
{

//servoMain.write(0);   // Turn Servo Left to 0 degrees
char key = keypad.getKey();
if (key)
{
position2 ++;
//digitalWrite(bluePin, HIGH);
delay(30);
//digitalWrite(bluePin, LOW);
lcd.print("?");
}
if (key == '*' && ! locked)
{
// unlocked and * pressed so change code
position = 0;
position2 = 0;
getNewCode();
updateOutputs();
}
if (key == '#')
{
locked = true;
position = 0;
position2= 0;
updateOutputs();
//digitalWrite(bluePin, HIGH);
//delay(300);
//digitalWrite(bluePin, LOW);

lcd.clear();
lcd.setCursor(1, 0);
lcd.print("yala incuiata");
lcd.setCursor(0, 1);
delay(1000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(1, 0);
lcd.print("introdu parola");
lcd.setCursor(0, 1);

//lcd.clear();

}
if (key == secretCode[position])
{
position ++;
}
if (position == 4 & position2 == 4)
{
locked = false;
//digitalWrite(bluePin, HIGH);
delay(300);
//digitalWrite(bluePin, LOW);
updateOutputs();
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("parola corecta..");
lcd.setCursor(2, 1);
lcd.print("acces permis");
}
delay(100);

}

void updateOutputs()
{
if (locked)
{
//digitalWrite(redPin, HIGH);
//digitalWrite(greenPin, LOW);
digitalWrite(solenoidPin, HIGH);
servoMain.write(90); // Turn Servo back to center position (90 degrees)
}
else
{
//digitalWrite(redPin, LOW);
//digitalWrite(greenPin, HIGH);
digitalWrite(solenoidPin, LOW);
servoMain.write(0);  // Turn Servo Left to 0 degrees
}
}

void getNewCode()
{
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("parola noua este");
lcd.setCursor(6, 1);
lcd.print("");

flash();
for (int i = 0; i < 4; i++ )
{
char key;
key = keypad.getKey();
while (key == 0)
{
key = keypad.getKey();
}
flash();
secretCode[i] = key;
lcd.print(key);
}
saveCode();
flash();flash();

}


void loadCode()
{
if (EEPROM.read(0) == 7)
{
secretCode[0] = EEPROM.read(1);
secretCode[1] = EEPROM.read(2);
secretCode[2] = EEPROM.read(3);
secretCode[3] = EEPROM.read(4);
}
}

void saveCode()
{
EEPROM.write(1, secretCode[0]);
EEPROM.write(2, secretCode[1]);
EEPROM.write(3, secretCode[2]);
EEPROM.write(4, secretCode[3]);
EEPROM.write(0, 7);
}


void eraseCode() // code is "2255"
{
EEPROM.write(1, 2);
EEPROM.write(2, 2);
EEPROM.write(3, 5);
EEPROM.write(4, 5);
EEPROM.write(0, 2);
}


void flash()
{
/*digitalWrite(redPin, HIGH);
digitalWrite(greenPin, LOW);
delay(100);
digitalWrite(redPin, LOW);
digitalWrite(greenPin, HIGH);
*/
delay(100);
}
    Sketch-ul pentru a 2-a versiune este:
// original schematic and schetch from http://www.arduinoevilgenius.com/
// adapted schematic by niq_ro ( http://www.tehnic.go.ro/ )
// sketch door lock ver.4.1 (19.11.2013) use sketch door lock ver.2.0 (02.03.2013)
// http://nicuflorica.blogspot.com
#include <Keypad.h>
#include <EEPROM.h>
char* secretCode = "2255";
int position = 0;
int position2 = 0;
boolean locked = true;
const byte rows = 4;
const byte cols = 3;
char keys[rows][cols] = {
{'1','2','3'},
{'4','5','6'},
{'7','8','9'},
{'*','0','#'}
};
byte rowPins[rows] = {2, 7, 6, 4};
byte colPins[cols] = {3, 1, 5};

Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, rows, cols);
/*
int redPin = 11;
int greenPin = 9;
int bluePin = 10;
*/
int solenoidPin = 13;

// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>

// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(14, 15, 16, 17, 18, 19);

/*
---------------------
| Arduino | LCD1602 |
---------------------
| D14(A0) |    RS   |
---------------------
| D15(A1) |    E    |
---------------------
| D16(A2) |    D4   |
---------------------
| D14(A3) |    D5   |
---------------------
| D14(A4) |    D6   |
---------------------
| D14(A5) |    D7   |
---------------------
*/


#include <Servo.h>
Servo servoMain; // Define our Servo


void setup()
{
  /*
pinMode(redPin, OUTPUT);
pinMode(greenPin, OUTPUT);
pinMode(bluePin, OUTPUT);
*/
pinMode(solenoidPin, OUTPUT);
servoMain.attach(9); // servo on digital pin 9

lcd.begin(16, 2);
// print my logo
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("www.tehnic.go.ro");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("  by niq_ro");
delay(5000);
lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("acces permis la");
lcd.setCursor(2, 1);
lcd.print("introducere");
delay(1000);
lcd.clear();

lcd.setCursor(1, 0);
lcd.print("parola corecta");
lcd.setCursor(2, 1);
lcd.print("versiune 4.1");
delay(1000);
lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("apasa tasta '#'");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("pentru stergere");
delay(2000);
lcd.clear();//eraseCode(); // a first test for initial code at "2255";
delay(1000);
loadCode(); // load the code from EEPROM

flash();
updateOutputs();
afisaj();

}
void loop()
{
/*
 servoMain.write(0);   // Turn Servo Left (to 0 degrees)
 delay(500);          // Wait 1 second  
*/

char key = keypad.getKey();
if (key)
{
position2 ++;
// digitalWrite(bluePin, HIGH);
delay(30);
// digitalWrite(bluePin, LOW);
lcd.print("?");
}


if (key == '*' && ! locked)
{
// unlocked and * pressed so change code
position = 0;
position2 = 0;
getNewCode();
updateOutputs();
afisaj();
}
// if (key == '#' && ! locked)   // manual locked when push '#'
if (key == '#' )  // manual locked when push '#'
{
locked = true;
position = 0;
position2= 0;
updateOutputs();
// digitalWrite(bluePin, HIGH);
//delay(300);
// digitalWrite(bluePin, LOW);
afisaj();
}

if (key == secretCode[position])
{
position ++;
}
if (position == 4 & position2 == 4)
{
locked = false;
// digitalWrite(bluePin, HIGH);
delay(300);
// digitalWrite(bluePin, LOW);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("parola corecta..");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("acces permis 5s");
updateOutputs();
afisaj();
}
}


void updateOutputs()
{
if (locked)
{
//digitalWrite(redPin, HIGH);
//digitalWrite(greenPin, LOW);
digitalWrite(solenoidPin, LOW);
servoMain.write(90); // Turn Servo back to center position (90 degrees)
}
else
{
//digitalWrite(redPin, LOW);
//digitalWrite(greenPin, HIGH);
digitalWrite(solenoidPin, HIGH);
servoMain.write(0); // Turn Servo back to left position (0 degrees)

delay (50);
for (int i=0; i <= 100; i++)
{
char key;
key = keypad.getKey();
if (key == '*')
{
// unlocked and * pressed so change code
position = 0;
position2 = 0;
getNewCode();
updateOutputs();
}
delay (50);
}
//digitalWrite(redPin, HIGH);
//digitalWrite(greenPin, LOW);
digitalWrite(solenoidPin, LOW);
servoMain.write(90); // Turn Servo back to center position (90 degrees)
locked = true;
position = 0;
position2= 0;
}
}


void getNewCode()
{
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("parola noua este");
lcd.setCursor(6, 1);
lcd.print("");

flash();
for (int i = 0; i < 4; i++ )
{
char key;
key = keypad.getKey();
while (key == 0)
{
key = keypad.getKey();
}
flash();
secretCode[i] = key;
lcd.print(key);
}
saveCode();
flash();flash();
//delay(400);
//afisaj();
}


void loadCode()
{
if (EEPROM.read(0) == 7)
{
secretCode[0] = EEPROM.read(1);
secretCode[1] = EEPROM.read(2);
secretCode[2] = EEPROM.read(3);
secretCode[3] = EEPROM.read(4);
}
}

void saveCode()
{
EEPROM.write(1, secretCode[0]);
EEPROM.write(2, secretCode[1]);
EEPROM.write(3, secretCode[2]);
EEPROM.write(4, secretCode[3]);
EEPROM.write(0, 7);
}


void eraseCode() // code is "2255"
{
EEPROM.write(1, 2);
EEPROM.write(2, 2);
EEPROM.write(3, 5);
EEPROM.write(4, 5);
EEPROM.write(0, 2);
}


void flash()
{
//digitalWrite(redPin, HIGH);
//digitalWrite(greenPin, LOW);
delay(100);
//digitalWrite(redPin, LOW);
//digitalWrite(greenPin, HIGH);
delay(100);
}

void afisaj()
{
lcd.clear();
lcd.setCursor(1, 0);
lcd.print("yala incuiata");
lcd.setCursor(0, 1);
delay(500);
lcd.clear();
lcd.setCursor(1, 0);
lcd.print("introdu parola");
lcd.setCursor(0, 1);
}

   Ulterior am conectat si LED-ul multicolor, care imi indica starea (rosu la inchis, verde la deschis si albastru la apasare tasta):
 
   Am facut un filmulet, numit Arduino - door lock with code - ver.4.2
iar sketch-ul pentru aceasta varianta este:
// original schematic and schetch from http://www.arduinoevilgenius.com/
// adapted schematic by niq_ro ( http://www.tehnic.go.ro/ )
// sketch door lock ver.4.2 (20.11.2013) use sketch door lock ver.2.0 (02.03.2013)
// http://nicuflorica.blogspot.com

#include <Keypad.h>
#include <EEPROM.h>
char* secretCode = "2255";
int position = 0;
int position2 = 0;
boolean locked = true;
const byte rows = 4;
const byte cols = 3;
char keys[rows][cols] = {
{'1','2','3'},
{'4','5','6'},
{'7','8','9'},
{'*','0','#'}
};
byte rowPins[rows] = {2, 7, 6, 4};
byte colPins[cols] = {3, 1, 5};

Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, rows, cols);

int solenoidPin = 13;
int redPin = 12;
int bluePin = 11;
int greenPin = 10;
int servoPin = 9;

// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>

// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(14, 15, 16, 17, 18, 19);

/*
---------------------
| Arduino | LCD1602 |
---------------------
| D14(A0) |    RS   |
---------------------
| D15(A1) |    E    |
---------------------
| D16(A2) |    D4   |
---------------------
| D14(A3) |    D5   |
---------------------
| D14(A4) |    D6   |
---------------------
| D14(A5) |    D7   |
---------------------
*/


#include <Servo.h>
Servo servoMain; // Define our Servo


void setup()
{

pinMode(redPin, OUTPUT);
pinMode(greenPin, OUTPUT);
pinMode(bluePin, OUTPUT);

pinMode(solenoidPin, OUTPUT);
servoMain.attach(servoPin); 

lcd.begin(16, 2);
// print my logo
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("www.tehnic.go.ro");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("  by niq_ro");
delay(5000);
lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("acces permis la");
lcd.setCursor(2, 1);
lcd.print("introducere");
delay(1000);
lcd.clear();

lcd.setCursor(1, 0);
lcd.print("parola corecta");
lcd.setCursor(2, 1);
lcd.print("versiune 4.2");
delay(1000);
lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("apasa tasta '#'");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("pentru stergere");
delay(2000);
lcd.clear();//eraseCode(); // a first test for initial code at "2255";
delay(1000);
loadCode(); // load the code from EEPROM

flash();
updateOutputs();
afisaj();

}
void loop()
{

char key = keypad.getKey();
if (key)
{
position2 ++;
digitalWrite(bluePin, HIGH);
delay(30);
digitalWrite(bluePin, LOW);
lcd.print("?");
}


if (key == '*' && ! locked)
{
// unlocked and * pressed so change code
position = 0;
position2 = 0;
getNewCode();
updateOutputs();
afisaj();
}
// if (key == '#' && ! locked)   // manual locked when push '#'
if (key == '#' )  // manual locked when push '#'
{
locked = true;
position = 0;
position2= 0;
updateOutputs();
digitalWrite(bluePin, HIGH);
delay(300);
digitalWrite(bluePin, LOW);
afisaj();
}

if (key == secretCode[position])
{
position ++;
}
if (position == 4 & position2 == 4)
{
locked = false;
digitalWrite(bluePin, HIGH);
delay(300);
digitalWrite(bluePin, LOW);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("parola corecta..");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("acces permis 5s");
updateOutputs();
afisaj();
}
}


void updateOutputs()
{
if (locked)
{
digitalWrite(redPin, HIGH);
digitalWrite(greenPin, LOW);
digitalWrite(solenoidPin, LOW);
servoMain.write(90); // Turn Servo back to center position (90 degrees)
}
else
{
digitalWrite(redPin, LOW);
digitalWrite(greenPin, HIGH);
digitalWrite(solenoidPin, HIGH);
servoMain.write(0); // Turn Servo back to left position (0 degrees)

delay (50);
for (int i=0; i <= 100; i++)
{
char key;
key = keypad.getKey();
if (key == '*')
{
// unlocked and * pressed so change code
position = 0;
position2 = 0;
getNewCode();
updateOutputs();
}
delay (50);
}
digitalWrite(redPin, HIGH);
digitalWrite(greenPin, LOW);
digitalWrite(solenoidPin, LOW);
servoMain.write(90); // Turn Servo back to center position (90 degrees)
locked = true;
position = 0;
position2= 0;
}
}


void getNewCode()
{
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("parola noua este");
lcd.setCursor(6, 1);
lcd.print("");

flash();
for (int i = 0; i < 4; i++ )
{
char key;
key = keypad.getKey();
while (key == 0)
{
key = keypad.getKey();
}
flash();
secretCode[i] = key;
lcd.print(key);
}
saveCode();
flash();flash();
//delay(400);
//afisaj();
}


void loadCode()
{
if (EEPROM.read(0) == 7)
{
secretCode[0] = EEPROM.read(1);
secretCode[1] = EEPROM.read(2);
secretCode[2] = EEPROM.read(3);
secretCode[3] = EEPROM.read(4);
}
}

void saveCode()
{
EEPROM.write(1, secretCode[0]);
EEPROM.write(2, secretCode[1]);
EEPROM.write(3, secretCode[2]);
EEPROM.write(4, secretCode[3]);
EEPROM.write(0, 7);
}


void eraseCode() // code is "2255"
{
EEPROM.write(1, 2);
EEPROM.write(2, 2);
EEPROM.write(3, 5);
EEPROM.write(4, 5);
EEPROM.write(0, 2);
}


void flash()
{
digitalWrite(redPin, HIGH);
digitalWrite(greenPin, LOW);
delay(100);
digitalWrite(redPin, LOW);
digitalWrite(greenPin, HIGH);
delay(100);
}

void afisaj()
{
lcd.clear();
lcd.setCursor(1, 0);
lcd.print("yala incuiata");
lcd.setCursor(0, 1);
delay(500);
lcd.clear();
lcd.setCursor(1, 0);
lcd.print("introdu parola");
lcd.setCursor(0, 1);
}

Un comentariu: