ArduShop.ro

ArduShop.ro
cod tehnic.go.ro_02 reducere 5%, pentru vizitatorii paginilor mele !

vineri, 24 mai 2013

Placa de retea cu inscriptor SD si.. Arduino (partea I - webserver cu informatii despre temperatura si umiditate oferite de senzorul DHT11)

   Am achizitionat o placa de retea cu inscriptor de memorii SD (de fapt micro SD) de pe ebay asa ca trebuie s-o testez si pe aceasta...
   Ea se cupleaza direct pe placa mea compatibila Arduino Uno:
   Dupa cum se observa, aceasta placa este o clona (reproducere) a placii de retea oficiale Arduino (Arduino Ethernet Shield).
   La Arduino pe site se gaseste un articol numit Ethernet library in care se face o prezentare a placii si a comenzilor uzuale, de asemenea, aflam rapid ca pini digitali 4, 10, 11, 12 si 13 sunt folositi pentru comunicatie intre Arduino si placa de retea, respectiv inscriptorul de memorii micro SS:
   Am incarcat in Arduino un sketch din exemplele Ethernet numit WebServer, fara a modifica nimic in el (se gaseste prezentare si in articolul http://arduino.cc/en/Tutorial/WebServer):
acesta citeste valorile intrarilor analogice AN0..AN5 si le afiseaza pe o pagina, care adresa 192.168.1.177.
   Am conectat cablul de retea la placa mea si imediat s-au aprins o multime de LED-uri:
   Intrarile analogice sunt in aer, asa ca rezultatul este:

   Avand senzorul DHT11 care indica temperatura si umiditatea (vezi articolul Ministatie meteo cu senzorul DHT11 si.. Arduino), l-am conectat si pe el:

si am modificat sketch-ul din exemplu, punadu-i si partea de senzor DHT11, rezultandu-mi:

/*
  Web Server

 A simple web server that shows the temperature & humidity from
 a DHT11 sensor using an Arduino Wiznet Ethernet shield. 

 Circuit:
 * Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13
 * Data from DHT11 is at A2 (analog input 2)

 created 18 Dec 2009
 by David A. Mellis
 modified 9 Apr 2012
 by Tom Igoe
 adapted 24 may 2013

 */

#include <DHT.h>

#define DHTPIN A2     // what pin we're connected the DHT output
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11 
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

#include <Wire.h>


#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>

// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = { 
  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192,168,1, 177);

// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use 
// (port 80 is default for HTTP):
EthernetServer server(80);

void setup() {
  dht.begin();  
  
 // Open serial communications and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);
   while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  }

  // start the Ethernet connection and the server:
  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
  Serial.print("server is at ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
}


void loop() {
  int h = dht.readHumidity();
  int t = dht.readTemperature();
  
  // listen for incoming clients
  EthernetClient client = server.available();
  if (client) {
    Serial.println("new client");
    // an http request ends with a blank line
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        Serial.write(c);
        // if you've gotten to the end of the line (received a newline
        // character) and the line is blank, the http request has ended,
        // so you can send a reply
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          // send a standard http response header
          client.println("HTTP/1.1 200 OK");
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println("Connnection: close");
          client.println();
          client.println("<!DOCTYPE HTML>");
          client.println("<html>");
                    // add a meta refresh tag, so the browser pulls again every 5 seconds:
          client.println("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"5\">");
          
          // output the value of temperature and humuidity from DHT
          client.print("Senzorul DHT11 al lui Nicu arata:");
          client.println("<br />");
                  
          client.print("temperatura=");
          client.print(t);
          client.print("gr.C");
          client.println("<br />");
          client.print("umiditate=");
          client.print(h);
          client.print("%");
          client.println("<br />");
           
          client.println("</html>");
          break;
        }
        if (c == '\n') {
          // you're starting a new line
          currentLineIsBlank = true;
        } 
        else if (c != '\r') {
          // you've gotten a character on the current line
          currentLineIsBlank = false;
        }
      }
    }
    // give the web browser time to receive the data
    delay(1);
    // close the connection:
    client.stop();
    Serial.println("client disonnected");
  }
}

   Rezultatul este:
 
 
   Cu mici modificari in programior, pagina se prezinta astfel:
/*
  Web Server
 A simple web server that shows the temperature & humidity from
 a DHT11 sensor using an Arduino Wiznet Ethernet shield. 

 Circuit:
 * Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13
 * Data from DHT11 is at A2 (analog input 2)

 created 18 Dec 2009
 by David A. Mellis
 modified 9 Apr 2012
 by Tom Igoe
 adapted 24 may 2013
 by Nicu FLORICA (niq_ro) - http://www.tehnic.go.ro
 niq_ro's version is 1m1

 */

#include <DHT.h>

#define DHTPIN A2     // what pin we're connected the DHT output
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11 
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

#include <Wire.h>


#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>

// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = { 
  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192,168,1, 177);

// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use 
// (port 80 is default for HTTP):
EthernetServer server(80);

void setup() {
  dht.begin();  
  
 // Open serial communications and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);
   while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  }

  // start the Ethernet connection and the server:
  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
  Serial.print("server is at ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
}


void loop() {
  int h = dht.readHumidity();
  int t = dht.readTemperature();
  
  // listen for incoming clients
  EthernetClient client = server.available();
  if (client) {
    Serial.println("new client");
    // an http request ends with a blank line
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        Serial.write(c);
        // if you've gotten to the end of the line (received a newline
        // character) and the line is blank, the http request has ended,
        // so you can send a reply
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          // send a standard http response header
          client.println("HTTP/1.1 200 OK");
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println("Connnection: close");
          client.println();
          client.println("<!DOCTYPE HTML>");
          client.println("<html>");
                    // add a meta refresh tag, so the browser pulls again every 5 seconds:
          client.println("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"5\">");
          
          // output the value of temperature and humuidity from DHT
          client.print("www.tehnic.go.ro & nicuflorica.blogspot.com");
          client.println("<br />");
          client.println("<br />");
          client.print("Senzorul DHT11 al lui Nicu arata:");
          client.println("<br />");
                  
          client.print("temperatura=");
          client.print(t);
          client.print("<sup>0</sup>");
          client.print("C");
          client.println("<br />");
          client.print("umiditate=");
          client.print(h);
          client.print("%");
          client.println("<br />");
           
          client.println("</html>");
          break;
        }
        if (c == '\n') {
          // you're starting a new line
          currentLineIsBlank = true;
        } 
        else if (c != '\r') {
          // you've gotten a character on the current line
          currentLineIsBlank = false;
        }
      }
    }
    // give the web browser time to receive the data
    delay(1);
    // close the connection:
    client.stop();
    Serial.println("client disonnected");
  }
}

25.mai.2013
   Am refacut testele in alta parte, unde este o retea de casa cu un router Edimax, si a trebuit sa schimb adresa paginii, de la 192.168.1.177 la 192.168.2.177, deoarece asa era configurata reteaua:
   Modificarile sunt minine in sketch, doar schimband linia
IPAddress ip(192,168,1, 177);
in
IPAddress ip(192,168,2, 177);

  Am realizat un mic filmulet cu functionarea, numit DHT11 with Ethernet shield and Arduino (1).

  Am modificat sketch-ul, pentru a avea o alta prezentare:
apoi 

   Noua varianta de prezentare a paginii are urmatorul sketch (versiunea 1m2):
/*
  Web Server
 A simple web server that shows the temperature & humidity from
 a DHT11 sensor using an Arduino Wiznet Ethernet shield. 

 Circuit:
 * Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13
 * Data from DHT11 is at A2 (analog input 2)

 created 18 Dec 2009
 by David A. Mellis
 modified 9 Apr 2012
 by Tom Igoe
 adapted 25 may 2013
 by Nicu FLORICA (niq_ro) - http://www.tehnic.go.ro
 http://nicuflorica.blogspot.ro
 niq_ro's version is 1m2

 */

#include <DHT.h>

#define DHTPIN A2     // what pin we're connected the DHT output
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11 
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

#include <Wire.h>


#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>

// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = { 
  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192,168,2, 177);

// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use 
// (port 80 is default for HTTP):
EthernetServer server(80);

void setup() {
  dht.begin();  
  
 // Open serial communications and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);
   while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  }

  // start the Ethernet connection and the server:
  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
  Serial.print("server is at ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
}


void loop() {
  int h = dht.readHumidity();
  int t = dht.readTemperature();
  
  // listen for incoming clients
  EthernetClient client = server.available();
  if (client) {
    Serial.println("new client");
    // an http request ends with a blank line
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        Serial.write(c);
        // if you've gotten to the end of the line (received a newline
        // character) and the line is blank, the http request has ended,
        // so you can send a reply
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          // send a standard http response header
          client.println("HTTP/1.1 200 OK");
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println("Connnection: close");
          client.println();
          client.println("<!DOCTYPE HTML>");
          client.println("<html>");
                    // add a meta refresh tag, so the browser pulls again every 5 seconds:
          client.println("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"5\">");
          
          // output the value of temperature and humidity from DHT
          client.println("<h1>");
          client.println("<body style=background:#80BFFF>");
          
          client.print("www.tehnic.go.ro & nicuflorica.blogspot.com");
          client.println("<br />");
          client.println("<br />");
          client.print("Senzorul DHT11 al lui Nicu arata:");
          client.println("<br />");
                  
          client.print("temperatura=");
          client.print(t);
          client.print("<sup>o</sup>");
          client.print("C");
          client.println("<br />");
          client.print("umiditate=");
          client.print(h);
          client.print("%");
          client.println("<br />");
          client.println("</h1>");
          client.println("<h4>");
          client.print("versiune 1m2");
           
          client.println("</html>");
          break;
        }
        if (c == '\n') {
          // you're starting a new line
          currentLineIsBlank = true;
        } 
        else if (c != '\r') {
          // you've gotten a character on the current line
          currentLineIsBlank = false;
        }
      }
    }
    // give the web browser time to receive the data
    delay(1);
    // close the connection:
    client.stop();
    Serial.println("client disconnected");
    Serial.println("======================");
    
  }
}
   Filmuletul care prezinta functionare se numeste DHT11 with Ethernet shield and Arduino (2)!!!

28.5.2013
   Urmand exemplul din articolul Give Your Arduino Project Its Own Mini-Webserver, With An Ethernet Shield am facut o modificare in skecht, inlocuind linia 

EthernetServer server(80);
cu
EthernetServer server(8081);

apoi am incarcat sketch-ul in Arduino si am obtinut informatia la adresa 192.168.2.177:8081:

   Am deschis portul 8081 de la router, bifand si optiunea ENABLE PORT FORWARDING (in poza nu e bifat):
   Am verificat in router ce IP mi s-a alocat la acea conectare (doarece se schimba la fiecare conectare):
   Am folosit si indicatia din articol intrand la http://www.whatismyip.com/:
  Am tastat adresa in alt browser (Internet Explorer) comparand-o cu indicatia de pe pagina locala (Google Chrome) - exista diferenta de indicatie datorita faptului ca valorile se schimba la 5 secunde si senzorul DHT11 are doar numere intregi, fara zecimale:
  Am solicitat si unor prieteni sa verifica adresa si mi-au spus ca era ok, vazand temperatura si umiditatea.. primind si un "print screen":
.. si la finalul articolului, am pus un filmulet explicativ, care se numeste DHT11 with Ethernet shield and Arduino (3):

13 comentarii:

 1. un filmulet poti pune?

  RăspundețiȘtergere
 2. am pus si un filmulet... vezi http://youtu.be/BhEzvJx5sLA

  RăspundețiȘtergere
 3. Răspunsuri
  1. multumesc... sunt in faza de invatare, dar incep sa ma descurc, nu?!?!

   Ștergere
 4. hello,I have a problem,could you help me?

  錯誤: 「DHT」 does not name a type

  RăspundețiȘtergere
 5. hello, you must use some library ... you can download library who I use from http://fastupload.rol.ro/17b4ddb8135cdd711eb6cb9982471f3f.html

  RăspundețiȘtergere
 6. Răspunsuri
  1. I do not understand what your problem there .. use google translate to write me in English even

   Ștergere
 7. salut eu folosesc un shield wifi iti pot furniza codurile sursa pe mail ca aici pot pune max 4096 caractere

  am un senzor de umiditate si un senzor de temperatura brick analogice
  ce trebuie sa modific pentru a imi afisa temperatura si umiditatea asemeni tie si daca se poate baga si un senzor de luminozitate digital in combinatie si sa inglobez in sketch un altul care sa imi aprinda sau stinga un led sau mai multe??? putem discuta pe mail bazooka_marius@yahoo.com
  Multumesc anticipat!!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. salut,
   da-mi pe email (nicu.florica@gmail.com) ce date ai si ce vrei sa afiseze si vedem daca te pot ajuta...

   Ștergere
 8. Interesting post! This is really helpful for me. I like it! Thanks for sharing!

  RăspundețiȘtergere